Menü

ODAMIZ

Başkanın Mesajı

Sevgili Meslektaşlarım,

Odamızın kuruluşundan beri, ilk defa bu sayfadan sizlere sesleniyorum. Hepinizin bildiği gibi, odamızın kuruluşundan bu yana bir yılı doldurduk. Bu süreçte, Odanın yasal olarak kurulup, tüzel kişiliğinin kazandırılmasının ardından,Kurucu Yönetim Kurulumuz, oda hizmet binasının kiralanması ve hizmete hazır hale getirilmesi,diğer yandan oda hizmetlerinin görülmesi için çok özverili ve yoğun çalışmalar yaparak 28 Kasım 2012 tarihinde Oda hizmet binamızın açılışını gerçekleştirmiştir. Her birine ayrı, ayrı teşekkür eder, şükranlarımı sunarım.

Kurucu Yönetim Kurulumuz,on aylık çalışma döneminde, gündelik işlerin yanında, 19 Aralık 2012 tarihinde,SGK’ daki son değişiklikler ve karşılaşılan sorunlar semineri,21 Aralık 2012 tarihinde Oda açılışı ve dayanışma yemeği, 26 Ocak 2013 tarihinde TTK’daki Son Değişiklikler, 09 Şubat 2013 tarihinde Yeni TTK ve Bağımsız Denetim Çerçevesinde Mesleki Uygulmalar ve sorunlar ve İnşaat Sektöründe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları seminerlerini düzenlemiştir.Yine bu dönemde, 4-5 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 1. Olağan Genel Kurul hazırlıklarını tamamlayarak çok önemli bir görevi yerine getirmiştir.Kurul üyelerimize şahsım ve sizler adına bu çalışmalarından dolayı tekrar şükranlarımı sunarım.

Sevgili meslektaşlarım, 4-5 Mayıs 2013 tarihinde çok küçük bir iki olumsuzluğa rağmen,1.Olağan Genel Kurulumuz ve Oda seçimleri, odamıza yakışır olgunlukta geçmiştir.Bu konuda seçime katılan ve Genel Kurula katkı veren tüm gruplar ve tüm meslektaşlarıma saygı ve sevgilerimi sunarım.

Sevgili meslektaşlarım, meslek odaları, üyelerinin ekonomik ve sosyal haklarının elde edilmesi, savunulması ve geliştirilmesi için vardır.Mesleki hakların elde edilip geliştirilebilmesi örgütlü mücadele ile mümkündür.Meslek örgütü olmayan bir  meslek, kurumsallaşmış bir meslek değildir.Anayasamızın 135. Maddesine istinaden kurulmuş olan TÜRMOB bizim resmi meslek örgütümüzdür.Bu yüzden üst birliğimiz TÜRMOB ve Meslek Odalarımız T.C. rumuzu taşıyan resmi mühür ile temsil edilmektedir.Son zamanlarda meslek örgütümüzü zayıflatmaya, bölmeye ve etkisizleştirmeye yönelik faaliyetler artmaktadır.Ne yazık ki bu saldırılara içimizden de bilerek veya bilmeyerek destek verilmektedir.Bu saldırıların en önemlisi Kamu Gözetim Kurumu ve başkanından gelmektedir.Bilindiği gibi kuşa çevrilen Yeni TTK’nın içi boşaltılarak ülkede faaliyet gösteren işletmelerin bırakın Bağımsız Denetimi, eski şeklinde murakıplarca yapılan denetimi bile yapılamamaktadır.Kamu Gözetim Kurumunun beceriksizliği yüzünden, Bağımsız Denetimin konusu tek elden yani KGK tarafından yapılacakken gelinen noktada SPK ve BDDK  bu yetkilerini geri almış,yine hadlerin altında kalan A.Ş. ler  ve Kooperatifler için Kendi denetim mekanizmasını oluşturmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetki alarak Bağımsız Denetim konusunda çok başlılık dönemi başlamıştır.

Aynı Kamu Gözetim Kurumu Türmob’un  Bağımsız Denetim Eğitimlerini görmezden gelerek yok saymıştır. İlkönce,daha yönetmelik bile yayınlanmadan  sadece Sakarya Üniversitesi ile anlaşarak, o zamanki fiyat ile  5.500,-TL. den  eğitim verilecekti.Türmob’un karşı çıkması ile şu anda 3.000,-TL. oldu. Türmob bu egitimleri Bulunduğumuz yerlerde bize 200.-TL.karşılığında vermişti. Yaklaşık 50.000.- meslektaşın bu eğitimi alacağı düşünülürse ortada dönen rantın hesabı meydanda.Bunlar işin sadece bir yanı diğer yandan,bildiğiniz gibi YMM lere sınavsız ve eğitimsiz Bağımsız Denetçilik Ruhsatı verilmesi hakkında Kanun teklifi bir gecede meclisten geçirilmişti.Türmob’un ve SMMM Odalarının  yoğun tepkisi sonucu yürürlüğe girmeden iptal edilmişti.O gün bu gündür YMM Oda başkanları SMMM Odaları ve TÜRMOB  Yönetimine tepki olarak TÜRMOB Başkanlar Toplantılarına katılmamaktadır.

TÜRMOB 69.Başkanlar toplantısında, daha önce KGK’na defalarca Türmob  eğitimlerinde görülen yanlışlık varsa düzeltelim,eksiklik varsa tamamlayalım, hatta önerdiğiniz şekilde eğitimleri yineleyelim tekliflerimize olumlu bir cevap gelmemesi üzerine;Konunun yargıya taşınması için, 76 SMMMO başkanının ortak imzası ile bir basın açıklaması yapılarak TÜRMOB Yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verilmiştir.Türmob Yönetimi konuyu sadece eğitim yönünden değil,bu hakkın ruhsat sahibi olan tüm YMM ve SMMM’ lere  verilmesi,sicil kütüklerinin tutulması.sertifikasyon ve disiplin uygulamaları ile ilgili olarak yargıya taşımıştır.Meslek camiasına da  eğitimlere baş vuru için,2014 aralık sonuna kadar süre olduğunu,  yargı sonucu alına  kadar Üniversitelerin davetlerinin dikkate alınmaması ve acele edilmemesi söylenmişti.Nitekim bu mesaj camia tarafından doğru alındığı için başvuru sayısı oldukça düşük kalmıştı.23 Temmuz 2013 itibari  ile KGK tarafından 286 kişiye Bağımsız Denetçi  Ruhsatı verilmiş olup 120 civarında SMMM 140 küsur YMM olduğu SMMM’lerin  de büyük çoğunluğunun Kamuda çalışan bürokratların olduğu,yanı sıra 441 kişinin dosyasının incelemeye alındığı,1267 kişinin bilgilerinin de Türmob’dan  istendiği şeklindedir.

Türmob başkanlar toplantılarına katılmayan YMM Oda başkanları camianın bu birlikteliğini bozabilmek için, önce kendi odalarında Bağımsız Denetim seminerleri düzenlemiş ve akabinde 2013 sonunda KGK Bağımsız Denetime kota getirecek Ruhsat almayı zorlaştıracak söylentilerini tüm yurtta yayarak Üniversitelerin eğitimlerine bazı SMMM ‘lerin katılmasını sağlamışlar ve sayının birazcık daha artmasını gerçekleştirmişlerdir. Bu noktada beni üzen ise ilçemizde de bu eğitimlere başvuruların olması ve bu meslektaşların bazılarının benim çok yakın arkadaşlarımın olmasıdır. YMM’lerin dolduruşuna gelerek kendi bacağımıza kurşun sıkmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Kaldı ki ! Biz SMMM oda yöneticileri olarak meslektaşlarımızın bu belgeleri almaları için mücadele ederken,2014 Aralık sonuna kadar dava sonuçlanmazsa bunu öncesinde ne yapılabileceğini tekrar düşüneceğiz. Belki Üniversitelerle pazarlık yaparak daha düşük ücretlere anlaşacağız. İlle de inatlaşarak meslektaşımızın zararına bir davranış içinde bulunmamız düşünülemez. Dolayısıyla meslektaşlarımın bu konuda acele etmemelerini diliyorum.

Bir başka konu ise bir taraftan Türmob’u yönetmeye talip olup, diğer yandan meslektaşların meslek odalarına kayıt olma zorunluluğu kaldırılsın diyen grup liderlerinin tutumudur. Bu tutumu meslektaşların takdirine bırakıyorum.Meslek örgütü olmayan meslek, meslek değildir demekle yetiniyorum.

Sevgili meslektaşlarım, bayramdan sonra oda komisyonlarımızın oluşturulması ve Türmob’dan Tesmer onayının gelmesi ile odamızın her türlü faaliyetlerinde yoğun bir döneme gireceğiz. Elbette bu faaliyetlerimizi yürütebilmemiz için, siz değerli üyelerimizin aidatlarını zamanında ödemelerini beklemekteyiz.

Yaşar BİLDİRİCİ