Menü

HABERLER

Geri Kazanım Katılım Beyannamesi

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ KILAVUZU

Başkanlığımızın yayınlamış olduğu GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ 1 Sıra No’lu Genel Tebliğ gereği mükelleflerimize yardımcı olmak adına bu kılavuz hazırlanmıştır.

Bilindiği gibi 7166 sayılı Kanunun 3. maddesi ile 2872 sayılı Çevre Kanununun Ek 11. maddesi değiştirilmiştir. İlgili madde kapsamında beyannameler Çevre Bakanlığı tarafından değil;  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla 01 Nisan 2019 tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının konu hakkında yayınladığı duyuru gereği; Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi vermesi gereken gerçek veya tüzel kişiler tarafından Çevre Bakanlığına verilen Ocak 2019 dönemine ait beyannamelere tahakkuk fişi kesilmemesi nedeni ile Ocak 2019 dönemi için Gelir İdaresi Başkanlığına yeniden beyanname verilecektir.

İlk üç ay için mükelleflerimiz(2019 yılı Ocak, Şubat, Mart) her ay’ı ayrı satırda göstermek koşulu ile tek beyanname verecekler ve tek tahakkuk alacaklardır. Bu 3 ay içinde bilgi olmayan ay yazılmayacaktır.

Örnek Mükellef Ocak ayında poşet satışı yok

Şubat ve Mart ayında poşet satışı mevcut ise beyannameye Ocak ayı yazılmayacak Şubat ve Mart ayı yazılacaktır.

Mükelleflerimiz vergi dairesine gitmeden beyannamesini elektronik ortamda verebilecektir.

Kurumlar vergisi mükellefleri aylık, diğerleri 3 aylık beyanname vereceklerdir.

Beyannamenin zamanında verilmemesi veya ödenmemesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunu geçerli olacaktır.

Aracılık Sorumluluk sözleşmeleri olan meslek mensuplarının yeni bir Aracılık Sorumluluk sözleşmesi imzalamalarına gerek yoktur.

Mükellefiyetin Açılması :

Hiçbir mükellefimiz için poşet beyannamesi vermesi için resen mükellefiyet açılmamaktadır. Mükellef beyanname verdiği dönemde mükellefiyet otomatik olarak tarafımıza (Gelir İdaresi tarafından ilgili vergi dairesinde) açılacaktır.

Mükellefiyetin Kapatılması

Beyanname vermesi nedeni ile ilgili vergi dairesinde mükellefiyet açılan gerçek ve tüzel kişiler mükellefiyetlerini kapatmak istemeleri durumunda  bağlı olduğu  vergi dairesine müracaat ederek bu vergi türünden mükellefiyetini  kapatacaktır. 

Örnek :  Mükellef  Nisan 2019 ayında Ocak, Şubat, Mart için beyanname vermiş olduğunu kabul edelim. Daha sonra kağıt poşet kullanmaya karar vermesi nedeni ile poşet  beyannamesi vermeyecek ise ilgili vergi dairesine müracaat ederek poşet beyannamesi  vergi türünden mükellefiyetini kapattıracaktır.