Menü

HABERLER

Muhasebe Standartları Sempozyumu

17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu bu yıl 18– 22 Eylül 2019 tarihleri arasında İzmir Seferihisar’da yapılacaktır. Sempozyumun bu yılki ana teması bilim ve düzenleme kurulu tarafından “Finansal Raporlamaya Değer Katmak” olarak belirlenmiştir.

Sempozyumda tartışılacak konuları belirlerken öncelikle geçen sempozyumdan bu yana standartlarda meydana gelen değişiklikleri göz önüne aldık. Ayrıca uygulamasında çokça sorun yaşandığı görülen bazı konuları yeniden ele almakta sakınca görmedik. Örneğin ABD ve İngiltere kamu gözetim kurulu otoritelerinin son beş yıllık inceleme raporları ile ülkemizde KGK’nın 2016 ve 2017 yılları için hazırladığı raporlarda da dikkat çekildiği üzere hasılatın raporlanması hala sorunlu alanlardan biri olmaya devam ediyor. Benzer şekilde gerçeğe uygun değer ölçümü de hem raporlanması hem de denetlenmesinde sorunlar yaşandığı ifade edilen konuların arasında üst sıralarda.

Buradan hareketle bu yıl sempozyumun standartlara ilişkin oturumlarında Kavramsal Çerçeveyle birlikte Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat, Kiralamalar, Finansal Araçlar ve Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü olmak üzere toplam beş metni yeni versiyonlarıyla ele alacağız. Bu standartların bir diğer özelliği aynı anda birden fazla Standarda atıf yapılarak ele alınmak durumunda olmaları. Dolayısıyla katılımcılar bu standartlar tartışılırken ilgili diğer standartlar konusundaki bilgilerini de tazeleyebileceklerdir.

Bu yıl ayrıca standart metinlerinin dışında iki konuyu da tartışılmak üzere programa aldık. Bunlardan bir tanesi Elektronik Raporlama ve TFRS Taksonomisi. Hem dünya hem de Türkiye muhasebe kongrelerinde diğer konuların arasında ele alınmış olan bu konu halihazırda dünyada standartlarla ilgili düzenlenen tüm etkinliklerde tartışılmaya devam ediyor. Biz de doğrudan standartların elektronik raporlamasıyla ilgili bu konuyu bir bütünlük içerisinde ele almanın doğru olacağını düşündük. Diğer konu muhasebede önemlilik ilkesiyle doğrudan ilgili ve standartların uygulanması sırasında hepimize çok yardımcı olacağına inandığımız Önemlilik Konusunda Karar Verme. Aynı isimli metin daha birkaç ay önce yayınlandı ve biz sizleri bu metindeki yaklaşımla tanıştırmak ve öteden beri ihmal edildiğini düşündüğümüz muhasebe ilkeleriyle ilgili tartışmalara katkı sunmak istedik.

KGK kısa bir süre önce de bilanço esasına göre defter tutma hadlerini sağlayan ve bağımsız denetime tabi olmayan işletmelerin uygulaması için Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı taslak metnini yayınlayarak kamuoyunun görüşüne açmıştır. Sempozyum programına bu metnin de ana hatlarıyla tartışılabilmesi için bir oturum ekledik.

Bu yılki panel konumuzu önceki sempozyum katılımcılarının yoğun ilgisi ve tavsiyesi üzerine Standartlarla Raporlamaya Nasıl Hazırlanmalı şeklinde belirledik. Bu paneli düzenleyerek, panelistlerimizin tecrübelerini katılımcılarımızla paylaşabilecekleri ve ana temamıza uygun olarak finansal raporlamaya değer katacak önerilerini ortaya koyabilecekleri interaktif bir tartışma ortamı yaratmak istedik.

Sempozyum programında her oturumda hangi konunun hangi çerçevede tartışılacağı konusundaki özet bilgileri bulabilirsiniz.

Sempozyumun denetim, finansal raporlama ve müşavirlik hizmeti veren meslek mensupları, akademisyenler, kurum ve kuruluşların finansal raporlama ile ilgili yönetici ve çalışanları ile lisansüstü çalışma yapan öğrenciler için son derece yararlı olacağı düşüncesiyle hepinizi İzmir Seferihisar'a bekliyoruz.

Düzenleme Kurulu Adına

Vedat ADAK

İzmir Mali Müşavirler Odası Başkanı

 

Sempozyum programı için tıklayınız.

Online  kayıt için tıklayınız.