Menü

Üye İşlemleri

Üye İşlemleri

 • Geçici 9. Maddeden Başvuru Yapacaklar İçin Başvuru İşlemleri

  Başvuru Dosyası (Oda veznesinden alınacak)
  Resmi Kurum’a verilmek üzere alınmış Adli Sicil Belgesi (Sabıka kaydı olanlardan mahkeme kararı örneği)
  Noter Onaylı Diploma Fotokopisi
  Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  İkametgah
  Hizmet Dökümü Aslı
  2 Adet Fotoğraf
  TÜRMOB Dosya İnceleme Bedeli Dekontu (265,00 TL)
  (TÜRMOB’un İşbankası Küçükevler Şubesi 678021 Numaralı Hesabına Yatırılacak)

  SM/SMMM Üyelik (Ruhsat) Başvuru İşlemleri

  TÜRMOB Sınav Sonuç Belgesi (TEOS Çıktısı)
  Banka Dekontu 
  (TÜRMOB’un İşbankası Küçükevler Şubesi 678021 Numaralı Hesabına veya www.turmob.org.tr Adresinde On-Line İşlemler Bölümünden Yatırılacak)
  Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine Yatırılacak 625,10 TL Makbuzu 
  (SMMM Ruhsat Harcı Vergi Türü Kodu:9229)
  5 Adet Fotoğraf
  Resmi Kurum’a verilmek üzere alınmış Adli Sicil Belgesi (Sabıka kaydı olanlardan mahkeme kararı örneği)
  Noter Onaylı Diploma Fotokopisi
  Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  İkametgah
  Oda Kayıt Ücreti 1.800,00 TL'dir. 2016 Maktu Aidat Ücreti 390,00 TL'dir. (Oda veznesine aynı gün ödemeniz gerekmektedir)
  TÜRMOB kaşe bedeli 225,00 TL'dir.

  Formlar;
  SMMM Ruhsat Formu (1 adet)
  Oda Kayıt Dilekçesi
  Ruhsat Dilekçesi
  Kaşe Başvuru Formu

 • Unvan Değişikliğinde

  TÜRMOB Sınav Sonuç Belgesi (TEOS Çıktısı)
  Banka Dekontu 
  (TÜRMOB’un İşbankası Küçükevler Şubesi 678021 Numaralı Hesabına veya www.turmob.org.tr Adresinde On-Line İşlemler Bölümünden Yatırılacak)
  Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine Yatırılacak 592,10 TL Makbuzu 
  (SMMM Ruhsat Harcı Vergi Türü Kodu:9229)
  7 Adet Fotoğraf
  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  Diploma Fotokopisi
  SM Ruhsat ve Üye Kimliği Aslı
  SM Kaşe Aslı (varsa) Kaşe İade Tutanağı
  Büro Tescil Belgesi Aslı (varsa)
  Oda’ya olan aidat borçlarının ödenmesi
  Formlar;
  SMMM Ruhsat Formu
  Kaşe Başvuru Formu
  Büro Tescil Belgesi Başvuru Formu

  Nüfus Bilgileri Değişikliğinde

  60,00 TL Ruhsat Değişiklik Ücreti ve 38,00 TL Kimlik Değişiklik Ücreti Banka Dekontu 
  TÜRMOB’un İşbankası Küçükevler Şubesi 678021 Numaralı Hesabına veya www.turmob.org.tr Adresinde On-Line İşlemler Bölümünden Yatırılacak)
  5 Adet Fotoğraf
  Ruhsat ve Üye Kimliği Aslı
  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  Nüfus Bilgileri Değişikliğine İlişkin Evrak Fotokopisi (Evlilik Cüzdanı, Mahkeme Kararı)
  Formlar;
  SMMM Ruhsat Formu
  SM Ruhsat Formu

  Yenileme

  60,00 TL Ruhsat Değişiklik Ücreti ve 38,00 TL Kimlik Değişiklik Ücreti Banka Dekontu 
  TÜRMOB’un İşbankası Küçükevler Şubesi 678021 Numaralı Hesabına veya www.turmob.org.tr Adresinde On-Line İşlemler Bölümünden Yatırılacak)
  5 Adet Fotoğraf
  Ruhsat ve Üye Kimliği Aslı
  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  Nüfus Bilgileri Değişikliğine İlişkin Evrak Fotokopisi (Evlilik Cüzdanı, Mahkeme Kararı)
  Formlar;
  SMMM Ruhsat Formu
  SM Ruhsat Formu

 • Dilekçe
  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  38,00 TL Kimlik Yenileme Ücreti Banka Dekontu 
  (TÜRMOB’un İşbankası Küçükevler Şubesi 678021 Numaralı Hesabına veya www.turmob.org.tr Adresinde On-Line İşlemler Bölümünden Yatırılacak)
  2 Adet Fotoğraf
  Eski Üye Kimliği veya Kayıp İlanı Gazete Aslı

 • Adres Değişikliği Dilekçesi
  Yoklama Tutanağı Fotokopisi (Serbest Çalışan Üyeler İçin)

 • Dilekçe
  Vergi Dairesi Açılış Yoklama Tutanağı Fotokopisi
  Vergi Levhası Fotokopisi
  Daha Önce Sigortalı Çalışma Durumu Varsa SGK İşten Ayrılış Bildirgesi Fotokopisi
  Büro Tescil Belgesi Başvuru Formu
  Kaşe Başvuru Formu

 • Dilekçe
  Vergi Dairesi Terk Tutanağı Fotokopisi
  Büro Tescil Belgesi İadesi
  Kaşe İade Tutanağı

 • Dilekçe
  SGK İşe Giriş Bildirgesi Fotokopisi
  Kaşe Başvuru Formu (İmza Yetkili Çalışacak Üyeler İçin)

 • Dilekçe
  SGK İşten Ayrılış Bildirgesi Fotokopisi

 • Dilekçe (Ortaklarca İmzalı)
  Şirket Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi Aslı
  Ortakların Ruhsat Fotokopileri
  Vergi Levhası Fotokopisi
  Yoklama Fişi Fotokopisi
  Kuruluş Ana Sözleşme Örneği
  İmza Sirküleri Örneği
  Büro Tescil Belgesi Başvuru Formu
  Ortakların Oda’ya Olan Aidat Borçlarının Ödenmesi
  Şirket Giriş Aidatı 1.140,00 TL (Oda Veznesine Yatırılacak)

 • Amaç-Konu ve Unvan Değişikliğinde

  Dilekçe (Şirket Müdürü veya Yönetim Kurulu Başkanı İmzalı)
  Değişikliğe İlişkin Ticaret Sicil Gazetesi Aslı
  Vergi Dairesi Yoklama Tutanağı Fotokopisi

  Pay Devri İşlemlerinde

  Dilekçe (Şirket Müdürü veya Yönetim Kurulu Başkanı İmzalı)
  Pay Devrine İlişkin Ticaret Sicil Gazetesi Aslı
  Devralan Meslek Mensuplarının Ruhsat Fotokopileri
  Anonim Şirketler İçin Pay Devri Karar Defteri Onaylı Fotokopisi

 • Ortaklık Bürosu Kapanış İşlemleri

  Dilekçe (Ortaklarca İmzalı)
  Vergi Dairesi Kapanış Yoklama Tutanağı Fotokopisi
  Ortakların Çalışma Şekillerini Gösterir Dilekçeleri

  Şirket Tasfiyeye Giriş ve Tasfiyenin Tamamlanması İşlemleri

  Dilekçe (Şirket Müdürü veya Yönetim Kurulu Başkanı İmzalı)
  Tasfiyeye Giriş Ticaret Sicil Gazetesi Aslı
  Tasfiyenin Tamamlanmasına İlişkin Ticaret Sicil Gazetesi Aslı

 • İlk Başvuruda

  Kaşe Başvuru Formu
  205,00 TL Kaşe ücreti dekontu (TÜRMOB’un İşbankası Ankara Küçükevler Şubesi 4211 0723472 numaralı hesabına veya www.turmob.org.tr Adresinde On-Line İşlemler Bölümünden Yatırılacak)

  Kaşe Yenileme İşlemlerinde

  Kaşe Başvuru Formu
  205,00 TL Kaşe ücreti dekontu (TÜRMOB’un İşbankası Ankara Küçükevler Şubesi 4211 0723472 numaralı hesabına veya www.turmob.org.tr Adresinde On-Line İşlemler Bölümünden Yatırılacak)
  Kaşe Teslim Tutanağı
  Kayıpsa Kayıp İlanı Gazete Aslı

 • Dilekçe
  İkametgah
  Ruhsat Fotokopisi
  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  570,00 TL Nakil Giriş Aidatı (Oda Veznesine Yatırılacak)

 • İstifa Durumunda

  Dilekçe
  Ruhsat ve Üye Kimliği Aslı
  Kaşe Kaşe İade Tutanağı
  Çalışanlar Listesine (Kütüğüne) Kayıtlı ise Vergi Dairesi Kapanış Tutanağı Fotokopisi ve Büro Tescil Belgesi Aslı
  Oda’ya Olan Aidat Borçlarının Ödenmesi

  Vefat Durumunda

  Varislerce İmzalı Dilekçe
  Ruhsat ve Üye Kimliği Aslı
  Ölüm Belgesi Fotokopisi
  Kaşe Kaşe İade Tutanağı
  Çalışanlar Listesine (Kütüğüne) Kayıtlı ise Vergi Dairesi Kapanış Tutanağı Fotokopisi ve Büro Tescil Belgesi Aslı

  YMM Olunması Durumunda

  Dilekçe
  YMM Olur Yazısı Fotokopisi
  Ruhsat ve Üye Kimliği Aslı
  Kaşe Kaşe İade Tutanağı
  Oda’ya Olan Aidat Borçlarının Ödenmesi

  Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma Cezası Durumunda

  Dilekçe
  Ruhsat ve Üye Kimliği Aslı
  Kaşe Kaşe İade Tutanağı
  Çalışanlar Listesine (Kütüğüne) Kayıtlı ise Vergi Dairesi Kapanış Tutanağı Fotokopisi ve Büro Tescil Belgesi Aslı
  Elinde Bulunan İşlerin Devredildiğine Dair Devir Teslim Tutanağı

  Meslekten Çıkarma Cezası Durumunda

  Dilekçe
  Ruhsat ve Üye Kimliği Aslı
  Kaşe Kaşe İade Tutanağı
  Çalışanlar Listesine (Kütüğüne) Kayıtlı ise Vergi Dairesi Kapanış Tutanağı Fotokopisi ve Büro Tescil Belgesi Aslı
  Elinde Bulunan İşlerin Devredildiğine Dair Devir Teslim Tutanağı